Armadillo Bile
น้ำดีตัวนิ่ม

ชื่อ : น้ำดีตัวนิ่ม (Armadillo Bile)
ได้มาจาก : ตัวนิ่ม
ลักษณะทางกายภาพ : สีเขียวและมีกลิ่นเหม็น
สรรพคุณ : ใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงน้ำยา เช่น น้ำยาปัญญาเฉียบและน้ำดีตัวนิ่มมิกเจอร์


น้ำดีตัวนิ่ม เป็นน้ำดีของตัวนิ่ม สามารถใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยา เช่น น้ำยาปัญญาเฉียบและน้ำดีตัวนิ่มมิกเจอร์ประวัติและการนำไปใช้

ในเดือนธันวาคม 1926 ความต้องการน้ำดีของตัวนิ่มในตลาด มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าเดือนก่อน

ในเดือนมีนาคม 1995 แฮร์รี่ พอตเตอร์จงใจเทน้ำดีตัวนิ่มของเขาหกลงบนพื้นห้องในท้ายคาบเรียนของวิชาปรุงยา เพื่อแอบฟังบทสนทนาของเซเวอร์รัส สเนปและไอกอร์ คาร์คารอฟเกี่ยวกับตรามาร

ในช่วงที่เกิดหายนะปลายปี ค.ศ. 2010 ซึ่งโลกเวทมนตร์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก น้ำดีตัวนิ่มจำนวนมากถูกนำมาใช้ในการผลิตน้ำยาปัญญาเฉียบ โดยสมาชิกของกองกำลังลับสุดยอด เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการปฏิบัติงานแต่ละวันข้อมูลจาก Harry Potter Wiki

รวบรวมโดย ฮอกวอตส์ไทย (http://hogwartsthai.com)
หากนำข้อมูลนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตฮอกวอตส์ไทยด้วย