อันนี้เป็นการปรับภาพ ที่เหมาะกับภาพโทนเย็น
อันนี้ดีกว่าแบบอื่นๆ เพราะเม็ดสีจะไม่แตกเป็นดวงๆ ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ
แต่ถ้าใช้กับภาพโทนร้อนภาพจะแดงมากและมืดมากทำตามภาพเลยนะ

เปลี่ยนเมนูเป็น a b ที่แทบที่เน้นสีได้เลยนะ

ปรับครบแล้วครบ OKมันจะ save ไม่ได้ ต้องไปที่เมนู Image > mode > เลือก RGB colors แล้วจะเชฟได้เหมือนเดิม