เลือดบริสุทธิ์ (Pure-blood)


เลือดบริสุทธิ์ (Pure-blood) ครอบครัวหรือผู้วิเศษที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ อันปราศจากการข้องเกี่ยวกับเลือดมักเกิ้ล (คำที่ใช้เรียกบุคคลที่ไร้เวทมนตร์) หรือก็คือการที่ครอบครัวนั้นไม่เคยมีมักเกิ้ลปรากฎอยู่ในตระกูลแม้แต่คนเดียว เช่นเดียวกันกับพ่อมดแม่มดที่มี สายเลือดผสม และ ผู้ที่เกิดจากมักเกิ้ล ผู้วิเศษที่เกิดจากตระกูลเลือดบริสุทธิ์ โดยส่วนใหญ่ครอบครัวเลือดบริสุทธิ์ มักมีการถ่ายทอดแนวคิดสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ว่าตระกูลของพวกเขาต้องรักษาและสร้างครอบครัวกับเลือดบริสุทธิ์ด้วยกัน เพื่อไม่ให้สายเลือดอันสูงส่งของพวกเขาต้องความแปดเปื้อน เนื่องจากตระกูลเลือดบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่าเลือดของพวกเขานั้นสะอาดหมดจด และ สูงส่งมากกว่าผู้วิเศษที่มีสายเลือดผสม หรือ พวกที่เกิดจากมักเกิ้ล ตระกูลเลือดบริสุทธิ์ อย่างเช่น ตระกูลมัลฟอย และ ตระกูลแบล็ก นับว่าเป็นพวกรังเกียจผู้ที่เกิดจากมักเกิ้ลมากที่สุด เมื่อเทียบกับครอบครัวอื่นในโลกเวทมนตร์ ตระกูลมัลฟอยเชื่อว่าเลือดบริสุทธิ์นั้นสูงส่งและมีค่าสูงมาก ส่วนตระกูลแบล็กก็มักถูกเรียกให้เป็นพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์ ซึ่งจะเห็นบ่อยครั้งว่าตระกูลสองตระกูล มักมีการใช้คำหยาบเรียกผู้ที่เกิดจากมักเกิ้ลว่า "เลือดสีโคลน" คำที่มีความหมายคล้ายกับคำว่า เลือดสกปรก เลือดไพร่ และ เลือดสามานย์ คำหยาบที่ใช้เรียกคนที่เกิดจากครอบครัวมักเกิ้ล นอกจากนี้ยังมีการเรียกเลือดบริสุทธิ์ที่รักหรือสนิทสนมกับมักเกิ้ลว่า "พวกทรยศต่อเลือด" ตัวอย่างเช่นที่ ตระกูลมัลฟอย กล่าวหา ตระกูลวีสลีย์

นับตั้งปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา พ่อมดแม่มดสายเลือดผสมและเกิดจากมักเกิ้ลนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นสูงมาก โดยปัจจัยสำคัญในการเพิ่มจำนวนพ่อมดสายเลือดผสมนั้น ด้วยเหตุที่ว่าหากผู้วิเศษไม่แต่งงานกับพวกมักเกิ้ล พวกเขาก็อาจจะสูญพันธุ์กันไปนานแล้ว นอกจากนี้ผู้วิเศษบางคนก็เป็น สควิบ บุคคลที่เกิดจากครอบครัวเลือดบริสุทธิ์ แต่ตนเองกลับไม่มีเวทมนตร์ ทำให้ในปัจจุบันจำนวนของครอบครัวสายเลือดบริสุทธิ์จะลดน้อยลงขึ้นทุกขณะ และหาได้ยากมากขึ้นทุกวัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 ได้มีการจดบันทึก รายนามเลือดบริสุทธิ์ หรือ ยี่สิบแปดสกุลศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นอย่างเป็นความลับในเกาะบริเตน รายนามที่รวบรวมรายชื่อยี่สิบแปดรายชื่อของครอบครัวสายเลือดบริสุทธิ์ที่ถูกต้อง


ตระกูลเลือดบริสุทธิ์ ที่เป็นที่คุ้นหูกันดี
 1. ตระกูลแบล็ก
 2. ตระกูลมัลฟอย
 3. ตระกูลเคร้าช์
 4. ตระกูลลองบัตท่อม

ตระกูลเลือดบริสุทธิ์ที่ปัจจุบันกลายเป็นเลือดผสม หรือ ไม่พบแล้วในปัจจุบัน
 1. ตระกูลบราวน์
 2. ตระกูลฟลินต์
 3. ตระกูลกอยล์
 4. ตระกูลเลสแตรงจ์
 5. ตระกูลมักมิลลัน
 6. ตระกูลสลิธีริน
 7. ตระกูลพรินซ์
 8. ตระกูลแยกซ์ลีย์
 9. ตระกูลพอตเตอร์
 10. ตระกูลวีสลีย์
รวบรวมโดย ฮอกวอตส์ไทย (http://hogwartsthai.com)
หากนำข้อมูลนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตฮอกวอตส์ไทยด้วย