เข้าสู่ระบบ
สารบัญประจำหมวดมักเกิ้ล
 
Irma Pince
หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ

กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฮอกวอตส์
สายเลือด : เลือดบริสุทธิ์

ไม้กายสิทธิ์
ไม้: -- | ยาว: --
แกนกลาง: --
ความยืดหยุ่น: --

สัตว์เลี้ยง

 • #1 Apr 10 2011, 06:43 PM


สารบัญประจำหมวดมักเกิ้ล 1. นิยามมักเกิ้ล
 2. วิชามักเกิ้ลศึกษา
 3. พาหนะของมักเกิ้ล
 4. ลัทธินอกศาสนา
 5. แมททาเรียล
 6. เลลิเอล
 7. ซาฮาคิเอล
 8. อูริเอล
 9. ชาซาคิเอล
 10. บาราคิเอล