เข้าสู่ระบบ
กฎระเบียบห้องสมุดศาสตร์เวทมนตร์คาถา
 
Irma Pince
หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ

กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฮอกวอตส์
สายเลือด : เลือดบริสุทธิ์

ไม้กายสิทธิ์
ไม้: -- | ยาว: --
แกนกลาง: --
ความยืดหยุ่น: --

สัตว์เลี้ยง

 • #1 Apr 3 2015, 07:05 PM


กฏระเบียบประจำห้องสมุดฮอกวอตส์ไทย


 1. การตั้งกระทู้ความรู้ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ให้โพสต์ลงยังฟอรั่ม ห้องสมุดประจำฮอกวอตส์ เท่านั้น
 2. ถ้าโพสต์กระทู้ผิดสถานที่ที่ห้องสมุดกำหนดไว้ บรรณารักษ์จะลบกระทู้ทันที
 3. ถ้าตั้งกระทู้ผิดที่ที่ทางห้องสมุดจัดไว้ แต่ผ่านมาตรฐานด้านเนื้อหา จะได้รับบรรจุเข้าสารบัญ แต่จะไม่ได้ค่าตอบแทน
 4. เมื่อบรรณารักษ์ตรวจสอบแล้วว่ากระทู้ผ่านมาตรฐาน บรรณารักษ์จะโอนเงินค่าตอบแทนไปให้เป็นรายบุคคล
 5. ตำรา (กระทู้) ที่ถูกปิดหรือล็อคไว้ แปลว่าผ่านการบูรณะแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
 6. ห้ามนำข้อมูลที่มีผู้เผยแพร่แล้ว มาเผยแพร่ซ้ำอีก บรรณารักษ์จะลบกระทู้ของนักเรียนทันที
 7. ห้ามโพสต์ความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำราเรียน, แฮร์รี่ พอตเตอร์, โลกเวทมนตร์ หรือ เวทมนตร์ โดยเด็ดขาด
 8. ห้ามโพสต์ความรู้ 'ไร้หมวด' หรือที่ไม่สามารถบรรจุลงในหมวดใดได้ในห้องสมุดของโรงเรียน
 9. ถ้าไม่แน่ใจว่าสามารถตกแต่งกระทู้ได้สวยงาม อย่าใช้สีสันและจัดเรียงหน้า ให้มีโค้ดหรือลูกเล่นจนลายตาเกินไป
 10. เนื้อหาที่เหมาะสมควรใช้ภาษาหนังสือ งดภาษาพูดหรือถ้อยคำลงท้ายเช่น ค่ะ/ครับ เป็นต้น และต้องมีอัตราการสะกดผิดต่ำ
 11. ระบุเครดิตหรือที่มาของข้อมูลและภาพให้ชัดเจน หากแปลเองให้แนบเว็บไซต์ต้นฉบับไว้ด้านล่างกระทู้
 12. กระทู้ไหนที่ไม่ได้มาตรฐานของห้องสมุดฮอกวอตส์ไทยจะถูกลบออกทันที และจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนใดใดMadam Pince
(บรรณารักษ์ห้องสมุด)