เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ปรากฏการณ์ของคอสมอส
 Closed TopicStart new topic
Melvin Lannister
สายเลือด : เลือดบริสุทธิ์

ไม้กายสิทธิ์
ไม้: เชอร์รี่ | ยาว: 15"
แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
ความยืดหยุ่น: ดีและนุ่ม

สัตว์เลี้ยง

  • #1 Feb 25 2013, 01:14 PM

จากการศึกษาความหมาย ประเภท และผลกระทบของคอสมอสมาโดยคร่าวๆ ในบทเรียนคอสมอสเบื้องต้น และคอสมอสขั้นสูงแล้ว ทุกท่านจะสามารถพบได้ว่า
คอสมอสคือประจุพลังงานเวทมนตร์ ซึ่งมีรังสีจากอาทิตย์เป็นตัวกลางเดินทางมายังโลกใบนี้ ด้วยขนาดอนุภาคที่เล็กเทียบเท่ากับแสง มนุษย์ทุกๆคนจึงเห็นสิ่งนี้ใน
รูปของ แสงสว่างจากดวงดาวที่ส่องประกายในท้องฟ้ายามกลางคืน ไม่ได้ล่วงรู้ถึงความลับแสนสำคัญ ว่าสิ่งนี้นั้นคือตัวกำหนดอุปนิสัยในจิตวิญญาณแต่ละคนแตกต่างกันไป
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกๆครั้งที่คอสมอสสามารถเดินทางมายังโลกได้อย่างปกติ หรือส่งผลอย่างธรรมดาสามัญ นั่นเพราะปัจจัยอันแสนมากมายนั้นสามารถบิดเบือน
เส้นทางการเดินทาง หรือความสามารถของคอสมอสได้อย่างหลากหลาย โดยเราเรียกสถานการณ์ที่คอสมอสถูกปัจจัยต่างๆ กระทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่งว่า
ปรากฏการณ์ของคอสมอส { Phenomenon of Cosmos }

ในปัจจุบัน จากการสังเกตการณ์และจดบันทึกของนักดาราศาสตร์แขนงความเชื่อ รวมไปถึงการอ้างอิงศาสตร์ความรู้โบราณจากเหล่าดรูอิดและมอร์แกน ทำให้พวกเรานั้น
สามารถจำแนกปรากฏการณ์ของคอสมอสไว้ทั้งหมด สี่รูปแบบด้วยกัน อันได้แก่ คอสมอสต่างขั้ว คอสมอสบดบัง คอสมอสต่างฤดูกาล และคอสมอสดับ โดยปรากฏการณ์
ต่างๆจะเกิดขึ้นตามปัจจัยอันแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับผลกระทบซึ่งไม่เหมือนกัน ซึ่งจะกล่าวถึงภายในบทเรียนนี้

ในปกติแล้ว คอสมอสคือประจุเวทมนตร์ซึ่งมีชั้นพลังงานเป็นของตนเอง ด้วยระดับชั้นพลังงานที่แตกต่างกันทำให้คอสมอสสองชนิดนั้น ไม่สามารถชนหรือปะทะกันได้โดยตรง
ทว่า หากคอสมอสสองชนิดนั้นๆมีระดับชั้นพลังงานที่ใกล้เคียงกันจนแยกไม่ออก การชนกันย่อมเกิดตามมา โดยเราเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า การชนกันของคอสมอส หรือ
คอสมอสต่างขั้ว ซึ่งคอสมอสแต่ละชนิดนั้น จะมีคู่คอสมอสต่างขั้วของตนแค่เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ดังนี้

คอสมอสจากดวงอาทิตย์ {อีรีกอส} และ คอสมอสจากพระจันทร์ {เฟนการอส}
คอสมอสจากดาวพุธ {เอเรมอส} และ คอสมอสจากดาวยูเรนัส {เนเรทอส}
คอสมอสจากดาวศุกร์ {เอฟิดอส} และ คอสมอสจากดาวเนปจูน {เซจีรอส}
คอสมอสจากโลก {ไกอา} และคอสมอสจากดาวไครอน {คีเรนอส}
คอสมอสจากดาวอังคาร {อารอส} และ คอสมอสจากพลูโต {เฮดอส}
คอสมอสจากดาวพฤหัสบดี {ดีรีออส} และ คอสมอสจากดาวเสาร์ {เนคีรอส}

โดยหากคอสมอสต่างขั้วถูกส่งมายังโลกพร้อมๆกัน จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์ถอยกลับ ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคอสมอสต่างขั้ว ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าอีก
ฝ่ายเท่านั้น อนุภาคของคอสมอสที่น้อยกว่า จะถูกกระแทกและเบี่ยงไปยังทิศทางอื่นซึ่งไม่อาจคาดเดาได้

เพราะคอสมอสเดินทางมาสู่โลกด้วยอนุภาคและรังสีของแสงอาทิตย์ ดังนั้นปัจจัยอีกสิ่งจึงเกี่ยวกับการมืดมิดของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ดวงนี้เช่นกัน โดยเราจะเรียกปรากฏการณ์ที่
ดวงอาทิตย์ถูกบดบังทำให้คอสมอสไม่สามารถถูกส่งมายังโลกได้นั้นว่า คอสมอสบดบัง

ดังที่กล่าวไปในข้างต้น หากพระอาทิตย์ถูกบดบังไม่ว่าจะแค่เพียงส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ย่อมส่งผลกระทบต่อประจุคอสมอสอย่างแน่นอน โดยปรากฏการณ์ที่ส่งผลดังกล่าวนี้ได้แก่
สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส { Solar Eclipse } สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น หากพระอาทิตย์ถูกบดบังแต่เพียงส่วนเดียว จะทำให้คอสมอสที่ส่งมายังโลกลดลงตามอัตราส่วนที่หายไป
ถึงกระนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ยังไม่รุนแรงมากนัก หากเทียบกับช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ถูกบดบังเกือบทั้งดวง เพราะนั่นจะทำให้ประจุคอสมอสลดลงเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดสภาวะที่
คอสมอสแตกอนุภาคเข้ามากระจัดออกและลงสู่พื้นโลกอย่างไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดสภาวะไร้คอสมอสเอกกับคนที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนั่นเอง

คือเหตุการณ์ผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหรือสิ่งเร้าต่างๆ จากภายในห้วงอวกาศที่ส่งผลต่อการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ทำให้วิถีการส่องสว่างของดวงดาวผิดแปลกไป
และทำให้ประจุเวทมนตร์คอสมอสกระจัดกระจายออกมาสู่พื้นโลกในช่วงเวลาที่ผิดปกติ ปรากฏการณ์นี้จะส่งผลให้มีคอสมอสเอกมากกว่าหนึ่งชนิด และส่งผลกระทบต่อผู้คนซึ่งเกิด
ในช่วงเวลานั้นๆ ให้เกิด สภาวะคอสมอสเอกคู่

สำหรับปรากฏการณ์คอสมอสต่างฤดูกาลนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่มีแนวโน้มการเกิดขึ้นน้อยที่สุดในบรรดาปรากฏการณ์ของคอสมอสทั้งหมด เพราะเนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
ดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของวัตถุขนาดใหญ่ที่เพียงพอต่อการชน หรือกระแทกให้ดาวเคราะห์เปลี่ยนวิถีจากเดิม ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเกิดขึ้นน้อยมากและไม่สามารถคาดการณ์ได้
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์คอสมอสต่างฤดูกาลนี้ หากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษย์มากที่สุดเช่นกัน

สำหรับปรากฏการณ์คอสมอสดับนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับคอสมอสต่างฤดูกาล แต่ต่างกันตรงที่ว่า คอสมอสต่างฤดูกาลคือการที่คอสมอสถูกส่งมายังโลกอย่างผิดปกติจากปัจจัยภายนอก
ทว่า คอสมอสดับคือการที่คอสมอสถูกขัดขวางไม่ให้เดินทางมาสู่โลกได้อย่างปกติ เราสามารถเรียกคอสมอสที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นว่า คอสมอสหลงฤดู ได้เช่นกัน สำหรับผลกระทบ
ของคอสมอสดับนั้นจะไม่รุนแรงเท่าคอสมอสต่างฤดูกาล เพราะมันจะทำให้ปริมาณคอสมอสทอนลงไปเเต่เพียงเท่านั้น ไม่ทำให้เกิดผลกระทบสู่มนุษย์เท่าที่ควร ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดขึ้นได้แก่
การบดบังจากวัตถุต่างๆนอกโลก และลมสุริยะ
** เนื้อหานี้เป็นของ ศ.เมลวินน์ เลนนิสเตอร์ ห้ามนำไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยเด็ดขาดWe're all human,Every human life is worth the same, and worth saving.