IPB

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )


 
Reply to this topicStart new topic
> ปรากฏการณ์ของคอสมอส
Melvin Lannister
โพสต์ Feb 25 2013, 01:14 PM
โพสต์ #1


อดีตอาจารย์วิชามักเกิ้ลศึกษา
***
กลุ่ม : อดีตศาสตราจารย์
โพสต์ : 293
เข้าร่วม : 15-November 08
จาก : Rogaland, Western Norway
หมายเลขสมาชิก : 955
สายเลือด : เลือดบริสุทธิ์
เหรียญตรา:

หีบสัมภาระ

ไม้กายสิทธิ์
ไม้: เชอร์รี่ | ยาว: 15"
แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
ความยืดหยุ่น: ดีและนุ่ม

สัตว์เลี้ยงจากการศึกษาความหมาย ประเภท และผลกระทบของคอสมอสมาโดยคร่าว ๆ ในบทเรียนคอสมอสเบื้องต้น และคอสมอสขั้นสูงแล้ว ทุกท่านจะพบว่า คอสมอสคือประจุพลังงานเวทมนตร์ ซึ่งมีรังสีจากอาทิตย์เป็นตัวกลางเดินทางมายังโลกใบนี้ ด้วยขนาดอนุภาคที่เล็กเทียบเท่ากับแสง มนุษย์ทุกคนจึงเห็นสิ่งนี้ ในรูปของแสงสว่างจากดวงดาวที่ส่องประกายในท้องฟ้ายามกลางคืน ไม่ได้ล่วงรู้ถึงความลับแสนสำคัญ ว่าสิ่งนี้นั้นคือตัวกำหนดอุปนิสัยในจิตวิญญาณแต่ละคนแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกครั้งที่คอสมอสสามารถเดินทางมายังโลกได้อย่างปกติ หรือส่งผลอย่างธรรมดาสามัญ นั่นเพราะปัจจัยอันแสนมากมายนั้นสามารถบิดเบือนเส้นทางการเดินทาง หรือความสามารถของคอสมอสได้อย่างหลากหลาย โดยเราเรียกสถานการณ์ที่คอสมอสถูกปัจจัยต่าง ๆ กระทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่งว่า ปรากฏการณ์ของคอสมอส (Phenomenon of Cosmos)

ในปัจจุบัน จากการสังเกตการณ์และจดบันทึกของนักดาราศาสตร์แขนงความเชื่อ รวมไปถึงการอ้างอิงศาสตร์ความรู้โบราณจากเหล่าดรูอิดและมอร์แกน ทำให้พวกเรานั้นสามารถจำแนกปรากฏการณ์ของคอสมอสไว้ทั้งหมด สี่รูปแบบด้วยกัน อันได้แก่ คอสมอสต่างขั้ว คอสมอสบดบัง คอสมอสต่างฤดูกาล และคอสมอสดับ โดยปรากฏการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นตามปัจจัยอันแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับผลกระทบซึ่งไม่เหมือนกัน ซึ่งจะกล่าวถึงภายในบทเรียนนี้ในปกติแล้วคอสมอสคือ ประจุเวทมนตร์ซึ่งมีชั้นพลังงานเป็นของตนเอง ด้วยระดับชั้นพลังงานที่แตกต่างกันทำให้คอสมอสสองชนิดนั้น ไม่สามารถชนหรือปะทะกันได้โดยตรง ทว่า หากคอสมอสสองชนิดนั้น ๆ มีระดับชั้นพลังงานที่ใกล้เคียงกันจนแยกไม่ออก การชนกันย่อมเกิดตามมา โดยเราเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า การชนกันของคอสมอส หรือคอสมอสต่างขั้ว ซึ่งคอสมอสแต่ละชนิดนั้น จะมีคู่คอสมอสต่างขั้วของตนแค่เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ดังนี้

คอสมอสจากดวงอาทิตย์ {อีรีกอส} และ คอสมอสจากพระจันทร์ {เฟนการอส}
คอสมอสจากดาวพุธ {เอเรมอส} และ คอสมอสจากดาวยูเรนัส {เนเรทอส}
คอสมอสจากดาวศุกร์ {เอฟิดอส} และ คอสมอสจากดาวเนปจูน {เซจีรอส}
คอสมอสจากโลก {ไกอา} และคอสมอสจากดาวไครอน {คีเรนอส}
คอสมอสจากดาวอังคาร {อารอส} และ คอสมอสจากพลูโต {เฮดอส}
คอสมอสจากดาวพฤหัสบดี {ดีรีออส} และ คอสมอสจากดาวเสาร์ {เนคีรอส}

โดยหากคอสมอสต่างขั้วถูกส่งมายังโลกพร้อม ๆ กัน จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์ถอยกลับ ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคอสมอสต่างขั้ว ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าอีกฝ่ายเท่านั้น อนุภาคของคอสมอสที่น้อยกว่า จะถูกกระแทกและเบี่ยงไปยังทิศทางอื่นซึ่งไม่อาจคาดเดาได้เพราะคอสมอสเดินทางมาสู่โลกด้วยอนุภาคและรังสีของแสงอาทิตย์ ดังนั้นปัจจัยอีกสิ่งจึงเกี่ยวกับการมืดมิดของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ดวงนี้เช่นกัน โดยเราจะเรียกปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ถูกบดบัง ทำให้คอสมอสไม่สามารถถูกส่งมายังโลกได้นั้นว่า คอสมอสบดบัง

ดังที่กล่าวไปในข้างต้น หากดวงอาทิตย์ถูกบดบังไม่ว่าจะแค่เพียงส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ย่อมส่งผลกระทบต่อประจุคอสมอสอย่างแน่นอน โดยปรากฏการณ์ที่ส่งผลดังกล่าวนี้ได้แก่ สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส (Solar Eclipse) สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น หากดวงอาทิตย์ถูกบดบังแต่เพียงส่วนเดียว จะทำให้คอสมอสที่ส่งมายังโลกลดลงตามอัตราส่วนที่หายไป ถึงกระนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ยังไม่รุนแรงมากนัก หากเทียบกับช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ถูกบดบังเกือบทั้งดวง เพราะนั่นจะทำให้ประจุคอสมอสลดลงเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดสภาวะที่คอสมอสแตกอนุภาคเข้ามากระจัดออก และลงสู่พื้นโลกอย่างไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดสภาวะไร้คอสมอสเอกกับคนที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนั่นเองคือ เหตุการณ์ผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ จากภายในห้วงอวกาศที่ส่งผลต่อการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ทำให้วิถีการส่องสว่างของดวงดาวผิดแปลกไป และทำให้ประจุเวทมนตร์คอสมอสกระจัดกระจายออกมาสู่พื้นโลกในช่วงเวลาที่ผิดปกติ ปรากฏการณ์นี้จะส่งผลให้มีคอสมอสเอกมากกว่าหนึ่งชนิด และส่งผลกระทบต่อผู้คนซึ่งเกิดในช่วงเวลานั้น ๆ ให้เกิดสภาวะคอสมอสเอกคู่

สำหรับปรากฏการณ์คอสมอสต่างฤดูกาลนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่มีแนวโน้มการเกิดขึ้นน้อยที่สุดในบรรดาปรากฏการณ์ของคอสมอสทั้งหมด เพราะเนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของวัตถุขนาดใหญ่ที่เพียงพอต่อการชน หรือกระแทกให้ดาวเคราะห์เปลี่ยนวิถีจากเดิม ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเกิดขึ้นน้อยมากและไม่สามารถคาดการณ์ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์คอสมอสต่างฤดูกาลนี้ หากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษย์มากที่สุดเช่นกันสำหรับปรากฏการณ์คอสมอสดับนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับคอสมอสต่างฤดูกาล แต่ต่างกันตรงที่ว่า คอสมอสต่างฤดูกาลคือการที่คอสมอสถูกส่งมายังโลกอย่างผิดปกติจากปัจจัยภายนอก ทว่า คอสมอสดับ คือ การที่คอสมอสถูกขัดขวางไม่ให้เดินทางมาสู่โลกได้อย่างปกติ เราสามารถเรียกคอสมอสที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นว่า คอสมอสหลงฤดู ได้เช่นกัน สำหรับผลกระทบของคอสมอสดับนั้นจะไม่รุนแรงเท่าคอสมอสต่างฤดูกาล เพราะมันจะทำให้ปริมาณคอสมอสทอนลงไปเเต่เพียงเท่านั้น ไม่ทำให้เกิดผลกระทบสู่มนุษย์เท่าที่ควร ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดขึ้นได้แก่ การบดบังจากวัตถุต่าง ๆ นอกโลก และลมสุริยะ

** เนื้อหานี้เป็นของ ศ.เมลวินน์ เลนนิสเตอร์ ห้ามนำไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยเด็ดขาด

รวบรวมโดย ฮอกวอตส์ไทย (http://hogwartsthai.com)
หากนำข้อมูลนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตฮอกวอตส์ไทยด้วย

Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 RSS Lo-Fi ; ประหยัดแบนวิธ,โหลดเร็ว เวลาในขณะนี้: 29th October 2021 - 12:33 AM