hogwarts first year

ฮอกวอตส์ไทย ของเราก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2550 โดยแรกเริ่มเป็นเพียงเว็บไซต์แฟนคลับแฮร์รี่ พอตเตอร์เล็กๆ ด้วยระบบฟรีเว็บบอร์ด โดยใช้เป็นสถานที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ภายหลังได้มีแนวคิดริเริ่มการจำลองการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแบบฉบับโรงเรียนคาถาพ่อมด แม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ โดยเปิดการเรียน การสอนทั้งสิ้น 13 สาขาวิชา และมีกิจกรรมให้สมาชิกได้ร่วมสนุกในระหว่างปีการศึกษา

ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 หรือ 1 ปีหลังจากฮอกวอตส์ไทยก่อตั้ง เพื่อเป็นการรองรับจำนวนสมาชิกและการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเช่าพื้นที่โฮสติ้งและจดทะเบียนในนาม “ฮอกวอตส์ไทยดอทคอม” “hogwartsthai.com”  และนั่นถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของฮอกวอตส์ไทย

จากนั้นเป็นต้นมา ฮอกวอตส์ไทยก็ได้เปิดการเรียนการสอนและสร้างสรรค์กิจกรรมเรื่อยมา โดยเปิดการเรียนการสอนจำนวน 2 ครั้งต่อ 1 ปี แบ่งเป็นช่วงเดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

ในปี พ.ศ. 2555 เริ่มการมีการจัดการแข่งขันควิดดิชประจำปี (Hogwarts Quidditch Cup) ขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ  โดยใน 1 ปี จะมีการแข่งขันควิดดิชประจำปี จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งการแข่งขันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของฮอกวอตส์ไทย และอาศัยความสมัครสมาน สามัคคีภายในบ้านมากกว่ากิจกรรมใดๆ
นอกจากนี้ยังได้มีการริเริ่มการแข่งขันประลองเวทย์ (Wizard ‘s Duel) ขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย

นับเป็นเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ฮอกวอตส์ไทยเติบโตและคงอยู่คู่กับสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่น เรายังคงยึดมั่นในการเป็นสังคมที่เปิดกว้างกับทุกๆคน เป็นพื้นที่ในการชักนำให้หลายต่อหลายคนมาพอปะเจอะเจอกัน ก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและความคิดเห็นอย่างไม่ปิดบัง และด้วยความสมัครสมาน สามัคคี การทุ่มเท แรงกายและแรงใจ จากทุกๆคน สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ฮอกวอตส์ไทยคงอยู่มาได้อย่างยาวนานจวบจนถึงวันนี้